Λεπτομέρειες Κηρύγματος/Sermon Details

Η διάθεση που πρέπει να έχει ο πιστός.


Player needs JavaScript turned on.

Additional information