Στέφανος Μιχαλιός

Βιογραφία/Biography

Δίπλωμα, Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών. B.Sc. Liberty University. M.A., Trinity Evangelical Divinity School.Th.M. Trinity Evangelical Divinity School. Ph.D., Wheaton College.Δίπλωμα, Εταιρεία Βιβλικών Σπουδών. B.Sc. Liberty University. M.A., Trinity Evangelical Divinity School.Th.M. Trinity Evangelical Divinity School. Ph.D., Wheaton College.

Σειρές/Series  Κηρύγματα/Sermons