Δημ. Μπούκης

Βιογραφία/Biography

Ο αιδ. Δημ. Μπούκης είναι ποιμένας της Κίνησης Ευαγγελικής Νεολαίας (ΚΕΝ).

Σειρές/Series  Κηρύγματα/Sermons