Με το Τραμ στάση ΙΚΑ / Μπακνανά

Με το Μetro στάση Ν. Κόσμου