Πρόγραμμα MOPS 2012-2013  Έντυπο

2012

20 Οκτωβρίου

 3 Νοεμβρίου

13 Νοεμβρίου

1 Δεκεμβρίου

11 Δεκεμβρίου

2013

15 Ιανουάριου

2 Φεβρουαρίου

12 Φεβρουαρίου

2 Μαρτίου

12 Μαρτίου

6 Απριλίου

16 Απριλίου

11 Μαΐου

21 Μαΐου

1 Ιουνίου


 

Ώρα : Σάββατο 11-13:30 & Τρίτη 18-20:30