Επισκεφτείτε μας στον νέο ιστότοπο MOPS (Μητέρες Προσχολικής Ηλικίας Ελλάδας) για να πληροφορηθείτε για τα νέα μας  και τις εκδηλώσεις μας.