Ευρετήριο Άρθρου

 EΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ 2016

Δευτέρα 25 Απριλίου – Σάββατο 30 Απριλίου 2016 Ώρα 8:00 μ.μ.

 ΕΤΟΣ 93ο

Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

     Έντυπο

 

«Ο Υιός του Ανθρώπου δεν ήρθε για να τον υπηρετήσουν,
αλλά για να υπηρετήσει και να προσφέρει τη ζωή του
λύτρο για όλους» (Μάρκος 10:45)

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
ΑΘΗΝΩΝ, ΝΙΚΑΙΑΣ, ΠΕΙΡΑΙΑ, ΠΕΥΚΗΣ

 


Ο ΥΠΗΡΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΑΣ

 

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 25 Απριλίου

Ο Ιησούς αναποδογυρίζει τα τραπέζια στον ναό

Ανάγνωσμα: Μάρκος 11:15-19

«Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ εἰσελθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερόν, ἤρχισε νὰ ἐκβάλλῃ τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγοράζοντας ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ τὰς τραπέζας τῶν ἀργυραμοιβῶν καὶ τὰ καθίσματα τῶν πω-λούντων τὰς περιστερὰς ἀνέτρεψε». (Μάρκος 11:15)

Γ’ Ε.Ε.Ε. Αθήνας Ομιλητής: αιδ. Παύλος Δημητριάδης

 

Μ. ΤΡΙΤΗ 26 Απριλίου

Ο Βασιλιάς που απορρίψαμε

Ανάγνωσμα: Μάρκος 10:32-35

«Ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου θέλει πα-ραδοθῆ εἰς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ εἰς τοὺς γραμματεῖς, καὶ θέλουσι καταδικάσει αὐτὸν εἰς θάνατον καὶ θέλουσι παραδώσει αὐτὸν εἰς τὰ ἔθνη». (Μάρκος 10:33)

Ε.Ε.Ε. Νικαίας Ομιλητής: αιδ. Αλέξανδρος Πιπιλιός

 

Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 27 Απριλίου

Η προδοσία του Μεσσία

Ανάγνωσμα: Μάρκος 14:10-11

«Τότε ὁ Ἰούδας ὁ Ἰσκαριώτης, εἷς τῶν δώδεκα, ὑπῆγε πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, διὰ νὰ παραδώσῃ αὐτὸν εἰς αὐτούς».

(Μάρκος 14:10)

Ε.Ε.Ε. Πεύκης Ομιλητής: αιδ. Τιμ Κούμαρ

Μ. ΠΕΜΠΤΗ 28 Απριλίου,

Το θέλημα του Πατέρα

Ανάγνωσμα: Μάρκος 14:32-42

 

«ἈββᾶΠατήρ, πάνταεἶναιδυνατὰεἰςσέ·ἀπομάκρυνονἀπ᾿ἐμοῦτὸποτήριοντοῦτο. Οὐχὶ ὅμως ὅ, τι θέλω ἐγώ, ἀλλ᾿ ὅ, τι σύ ..». (Μάρκος 14:36)

Ε.Ε.Ε. Γλυφάδας Ομιλητής: Αιδ. Δημήτρης Μπούκης

 

Η συνάθροιση θα ολοκληρωθεί

με την τέλεση του Δείπνου του Κυρίου

 

Το πρωί της Μ. Παρασκευής και ώρα 11:00 π.μ.

θα υπάρχει λατρεία στην Α΄ Ε.Ε.Ε. Αθήνας

με ομιλητή τον aιδ. Παναγιώτη Κανταρτζή.

 

Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 Απριλίου

Η εγκατάλειψη του Ιησού Χριστού

Ανάγνωσμα: Μάρκος 15:33-41

«Kαὶ τὴν ὥραν τὴν ἐννάτην ἐβόησεν ὁ Ἰησοῦς μετὰ φωνῆς μεγάλης, λέγων· Ἐλωΐ, Ἐλωΐ, λαμᾶ σαβαχθανί; τὸ ὁποῖον μεθερμηνευόμενον εἶναι, Θεὲ μου, Θεὲ μου, διὰ τί μὲ ἐγκατέλιπες;» (Μάρκος 15:34)

Β΄ Ε.Ε.Ε. Αθήνας Ομιλητής: Αιδ. Γιώργος Αδάμ Ε.Ε.Ε. Πειραιά Ομιλητής: Αιδ. Παύλος Δημητριάδης

 

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ 30 Απριλίου

Η ήττα του θανάτου

Ανάγνωσμα: Μάρκος 15:42—16:8

«Ὁ δὲ λέγει πρὸς αὐτάς· Μή τρομάζετε· Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζα-ρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἀνέστη, δὲν εἶναι ἐδώ· ἰδοὺ ὁ τόπος, ὅπου ἔθεσαν αὐτόν» . (Μάρκος 16:6)

Ε.Ε.Ε. Πειραιά Ομιλητής: Αδ. Γιώργος Τόλιας