Κατά Ιωάννη ιθ: 39; Α' Κορινθίους ιγ: 13

 

Κατά Ιωάννη ιθ: 39

39 Ήρθε επίσης και ο Νικόδημος, αυτός που την πρώτη φορά είχε πάει νύχτα να συναντήσει τον Ιησού· αυτός έφερε ένα μίγμα από σμύρνα κι αλόη, εκατό περίπου λίτρες.

Α' Κορινθίους ιγ: 13

13 Θα μείνουν τελικά για πάντα αυτά τα τρία: η πίστη, η ελπίδα κι η αγάπη. Και απ’ αυτά, το πιο σπουδαίο είναι η αγάπη.

Εμφανίσεις: 1556