Ψαλμός κδ: 1-10

 

1 Του Κυρίου είν’ η γη

και ό,τι τη γεμίζει·

η οικουμένη κι όσοι μένουνε σ’ αυτήν.

2 Αυτός στα νερά πάνω τη θεμέλιωσε·

και στα ποτάμια πάνω τη στερέωσε.

3 Ποιος μπορεί ν’ ανεβεί στο όρος του Κυρίου;

και ποιος στον άγιο του τον τόπο να σταθεί;

4 Καθένας που τα χέρια του δεν έπραξαν κακό

και καθαρή είν’ η καρδιά του,

όποιος δεν επιδόθηκε σε μάταια πράγματα,

ούτε ορκίστηκε με δόλο για το διπλανό του.

5 Αυτός θα λάβει ευλογία από τον Κύριο·

και δικαιοσύνη απ’ το Θεό του που τον σώζει.

6 Αυτή είναι η γενιά που τον ζητάει,

και λαχταράει την παρουσία του ο Ιακώβ.

7 Ανοίξτε πύλες,

και υψωθείτε

θύρες αιώνιες,

να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς.

8 Ποιος είν’ αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς;

Ο Κύριος ο κραταιός κι ο ισχυρός·

ο Κύριος, ο δυνατός στον πόλεμο.

9 Ανοίξτε πύλες,

και υψωθείτε

θύρες αιώνιες,

να μπει ο δοξασμένος βασιλιάς.

10 Ποιος είν’ αυτός ο δοξασμένος βασιλιάς;

Ο Κύριος του σύμπαντος,

αυτός είναι ο δοξασμένος βασιλιάς.

Εμφανίσεις: 1489