ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ε: 4-5

 

4 »Μακάριοι όσοι θλίβονται για τις αμαρτίες τους και το κακό που κυριαρχεί στον κόσμο,

γιατί αυτοί θα παρηγορηθούν από το Θεό.

5 »Μακάριοι όσοι φέρονται με πραότητα στους άλλους,

γιατί αυτοί θα κληρονομήσουν τη γη της επαγγελίας.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

4 μακάριοι οἱ πενθοῦντες,

ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται.

5 μακάριοι οἱ πραεῖς,

ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν.

Εμφανίσεις: 1452