ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ε: 7

 

7 »Μακάριοι όσοι δείχνουν έλεος στους άλλους, γιατί σ’ αυτούς θα δείξει ο Θεός το έλεός του.

Εμφανίσεις: 1353