ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ε: 8

 

8 »Μακάριοι όσοι έχουν καθαρή καρδιά, γιατί αυτοί θα δουν το πρόσωπο του Θεού.

Εμφανίσεις: 1432