Ιωάννης 11: 25
Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή·
Ψαλμός 119: 105
Λυχνάρι μπρος στα βήματά μου είν’ ο λόγος σου και φως στα μονοπάτια της ζωής μου.
Ψαλμός 150: 1
Αλληλούια! Αινείτε τον Κύριο! Αινείτε το Θεό μέσα στον άγιο του ναό!

 

 

ΕΣΘΗΡ δ: 12-14

 

Ο Μαρδοχαίος πήρε το μήνυμα της Εσθήρ, 13 και της έστειλε την απάντηση: «Μη νομίζεις πως η ζωή σου είναι πιο ασφαλής από των άλλων Ιουδαίων, επειδή ζεις μέσα στο βασιλικό παλάτι. 14 Αν δεν μιλήσεις τώρα, θα έρθει από αλλού βοήθεια και σωτηρία για τους Ιουδαίους. Εσύ όμως και η οικογένειά σου θα εξαφανιστείτε. Και ποιος ξέρει αν δεν έγινες βασίλισσα για τούτη ακριβώς τη στιγμή;»

Εμφανίσεις: 358