ΨΑΛΜΟΙ 110

1 Ψαλμός του Δαβίδ.
Είπε στον Κύριό μου ο Κύριος:
«Κάθισε στα δεξιά μου,
ώσπου να υποτάξω τους εχθρούς σου
κάτω απ’ την εξουσία σου».
2 Απ’ τη Σιών θα στείλει ο Κύριος
της εξουσίας σου το σκήπτρο·
δέσποζε στους εχθρούς σου ανάμεσα.
3 Σ’ ακολουθεί ο λαός σου εθελοντικά,
όταν τους προσκαλείς ν’ αγωνιστούνε.
Ομορφοστόλιστα σαν να ’ταν για την άγια γιορτή,
δροσάτα καθώς της αυγής τ’ αγιάζι,
τα παλικάρια σου τριγύρω σου συνάζονται.
4 Ο Κύριος τ’ ορκίστηκε
και δε θ’ αλλάξει γνώμη:
Εσύ είσαι ιερέας για πάντα
όπως ο Μελχισεδέκ.
5 Ο Κύριος σου παραστέκεται·
συντρίβει βασιλιάδες τη μέρα που θα οργιστεί.
6 Δικάζει ανάμεσα στα έθνη,
γεμίζει πτώματα τη γη·
τους αρχηγούς συντρίβει πολλών χωρών.
7 Καθώς πορεύεται θα πιει απ’ το ποτάμι
κι απ’ αυτό δύναμη θα ξαναβρεί.

 

ΓΕΝΕΣΙΣ 14: 18-20

18 Επίσης και ο Μελχισεδέκ, ο βασιλιάς της Σαλήμ, που ήταν και ιερέας του ύψιστου Θεού, ήρθε κι έφερε στον Άβραμ ψωμί και κρασί. 19 Τον ευλόγησε και του είπε: «Ευλογημένος να είσαι, Άβραμ, από τον ύψιστο Θεό, το δημιουργό του ουρανού και της γης! 20 Ευλογημένος να είναι κι ο ύψιστος Θεός, που παρέδωσε τους εχθρούς σου στην εξουσία σου!» Ο Άβραμ τότε έδωσε στο Μελχισεδέκ το ένα δέκατο απ’ όλα του τα λάφυρα.

Εμφανίσεις: 245