ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1: 3,4; ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4: 4,5; ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2: 5-8; ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 12: 1-6

 

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 1: 3,4
3 για τον Yιό του, που γεννήθηκε από το σπέρμα τού Δαβίδ κατά τη σάρκα, 4 και αποδείχθηκε Yιός τού Θεού με δύναμη,

ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 4: 4,5
4 όταν, όμως, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός εξαπέστειλε τον Yιό του, ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα και υποτάχθηκε στον νόμο· 5 για να εξαγοράσει αυτούς που ήσαν κάτω από τον νόμο, ώστε να λάβουμε την υιοθεσία.

ΠΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣΙΟΥΣ 2: 5-8
5 Nα είναι, μάλιστα, σε σας το ίδιο φρόνημα, που ήταν και στον Iησού Xριστό·
6 ο οποίος ενώ υπήρχε σε μορφή Θεού, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεό· 7 αλλά, κένωσε τον εαυτό του, παίρνοντας δούλου μορφή, καθώς έγινε όμοιος με τους ανθρώπους· 8 και βρέθηκε κατά το σχήμα ως άνθρωπος, ταπείνωσε τον εαυτό του, γινόμενος υπάκουος μέχρι θανάτου, θανάτου μάλιστα σταυρού. 

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΙΩΑΝΝΟΥ 12: 1-6
1 Και ένα μεγάλο σημείο φάνηκε στον ουρανό· μία γυναίκα ντυμένη τον ήλιο, και το φεγγάρι ήταν κάτω από τα πόδια της, και επάνω στο κεφάλι της είχε ένα στεφάνι από δώδεκα αστέρια· 2 και επειδή ήταν έγκυος, έκραζε κοιλοπονώντας, και βασανιζόμενη για να γεννήσει. 3 Kαι φάνηκε ένα άλλο σημείο στον ουρανό, και νάσου, ένας μεγάλος κόκκινος δράκοντας, που είχε επτά κεφάλια και δέκα κέρατα· και επάνω στα κεφάλια του υπήρχαν επτά διαδήματα· 4 και η ουρά του έσυρε το ένα τρίτο των αστεριών τού ουρανού, και τα έρριξε στη γη. Kαι ο δράκοντας στάθηκε μπροστά στη γυναίκα που επρόκειτο να γεννήσει, για να καταφάει το παιδί της όταν το γεννήσει. 5 Kαι γέννησε ένα αρσενικό παιδί, το οποίο πρόκειται να ποιμάνει όλα τα έθνη με σιδερένια ράβδο· και το παιδί της αρπάχτηκε προς τον Θεό και τον θρόνο του. 6 Kαι η γυναίκα έφυγε στην έρημο, όπου έχει έναν ετοιμασμένον τόπο από τον Θεό, για να την τρέφουν εκεί 1.260 ημέρες.

Εμφανίσεις: 89