ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8: 28

 

 

 

28 Είμαστε βέβαιοι ότι, αν αγαπά κανείς το Θεό, ο Θεός κάνει τα πάντα να συντελούν στο καλό του. Αυτό ισχύει για όσους κάλεσε ο Θεός σύμφωνα με το λυτρωτικό του σχέδιο.

ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ 8: 28

Εμφανίσεις: 61