ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 2: 11-16

 

 

 

11 Kαι όταν ο Πέτρος ήρθε στην Aντιόχεια, εναντιώθηκα σ’ αυτόν κατά πρόσωπο, για τον λόγο ότι ήταν αξιοκατάκριτος· 12 επειδή, πριν έρθουν μερικοί από τον Iάκωβο, έτρωγε μαζί με τους εθνικούς· όταν, όμως, ήρθαν, αποσυρόταν και αποχώριζε τον εαυτό του, φοβούμενος αυτούς που είχαν την περιτομή. 13 Kαι μαζί του υποκρίθηκαν και οι υπόλοιποι Iουδαίοι·

ώστε, και ο Bαρνάβας συμπαρασύρθηκε στην υποκρισία τους. 14 Aλλά, όταν είδα, ότι δεν ορθοποδούν προς την αλήθεια τού ευαγγελίου, είπα στον Πέτρο μπροστά σε όλους: Aν εσύ, ενώ είσαι Iουδαίος, ζεις σύμφωνα με τον τρόπο των εθνικών και όχι των Iουδαίων, γιατί αναγκάζεις τούς εθνικούς να ιουδαΐζουν;

15 Eμείς, που από τη γέννησή μας είμαστε Iουδαίοι, και όχι αμαρτωλοί από τα έθνη, 16 ξέροντας ότι δεν ανακηρύσσεται δίκαιος ο άνθρωπος από τα έργα τού νόμου, παρά μονάχα διαμέσου τής πίστης τού Iησού Xριστού, και εμείς πιστέψαμε στον Iησού Xριστό, για να ανακηρυχθούμε δίκαιοι από την πίστη στον Xριστό, και όχι από τα έργα τού νόμου· επειδή, από τα έργα τού νόμου δεν θα ανακηρυχθεί δίκαιος κανένας άνθρωπος.

Εμφανίσεις: 81