Τίτλος Γραφή Ημερομηνία
Ο Χριστός ήρθε για να έχουμε ειρήνη με τον Θεό Πατέρα. Μιχαίας ε: 1-4 20 Δεκεμβρίου 2015
Επιμονή των Αγίων. Α΄ επιστ. Ιωαν. β: 18-20
Κατά Ματθ. ζ: 22-23
Κατά Ιωαν. ι: 14-16,22-29
Ρωμ. η: 28-30
Εφεσίους α: 3-14
30 Αυγούστου 2015
Ακαταμάχητη Χάρη. Πράξεις ζ: 51-53
Κατά Ματθαίον κγ:37
Α' Ιωάννου ε: 1
Πράξεις ιστ: 14
Κατά Ιωάννη στ: 44
Εφεσίους β:8
Φιλιππησίους α:29
23 Αυγούστου 2015
Η θυσία του Χριστού για την εξιλέωση του λαού Του (της Εκκλησίας). Α' Ιωάννου. β:2
Κατά Ιωάννη 11:49-52
Αποκάλυψη Ιωάννη ε:8-10
Κατά Ιωάννη ιζ:1-2, 9
Ρωμαίους η: 28-34
16 Αυγούστου 2015
Άνευ όρων εκλογή των πιστών της εκκλησίας. Β' Θεσσαλ. β:13
Εφεσίους α: 3-6, 11
Ρωμαίους θ: 10-13
09 Αυγούστου 2015
Ολική Διαφθορά. Γεν. στ: 5
Γεν. η: 21
Ιερεμίας ιγ:23
Ιερεμίας ιζ: 9
Ρωμαίους γ: 9
Ρωμαίους η: 5-7
Ιωάννης. στ: 41-43
02 Αυγούστου 2015
Η κυρίαρχη Χάρη του Θεού. Ψαλμός ρλε(135): 6
Ησαΐας ιδ: 27
Ησαΐας μστ: 9-10
Ψαλμός λγ: 8-11
Δανιήλ δ: 31-35
26 Ιουλίου 2015
Πίστη Αγάπη Ελπίδα Α΄ Θεσσαλ. α:2-3 19 Ιουλίου 2015