Τίτλος Γραφή Ημερομηνία
Θαρραλέοι και δυνατοί μαζί με τον Θεό. ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ α: 1-9 06 Ιανουαρίου 2019
Ποιος είναι ο αρχηγός της ζωή σου; Α΄ ΣΑΜΟΥΗΛ (ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Α΄) ιζ: 31-40 30 Δεκεμβρίου 2018
Η υπόθεση των Χριστουγέννων. ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ γ:29
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ δ: 1-11
16 Δεκεμβρίου 2018
Η υπόσχεση των Χριστουγέννων. ΓΕΝΕΣΙΣ γ: 14-15
ΓΕΝΕΣΙΣ ιβ: 1-9
09 Δεκεμβρίου 2018
Χωρίς αγάπη για τον αδελφό μας, δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη για τον ξένο. ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ιβ: 13-21 18 Νοεμβρίου 2018
Οι ψίθυροι στην ζωή του Χριστιανού. ΠΡΟΣ ΕΦΕΣΙΟΥΣ δ: 25-32 04 Νοεμβρίου 2018
Ζωή που ευαρεστεί το Θεό και ζωή που ευαρεστεί το εγώ. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ζ: 36-50 28 Οκτωβρίου 2018
Τι έχει πραγματική αξία; ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ e: 13-25 30 Σεπτεμβρίου 2018
Εμπιστοσύνη στην ευσπλαχνία του Θεού. Ψαλμοί ιγ: 2-6 04 Δεκεμβρίου 2016
Κάνετε μαθητές μου όλα τα έθνη. Κατά Ματθαίον κη: 16-20 18 Οκτωβρίου 2015