Τίτλος Γραφή Ημερομηνία
Το κόστος της συγχώρησης μεγαλύτερο από την ανάσταση του σώματος. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ η: 40-56 07 Οκτωβρίου 2018
Ο Θεός μπορεί και ανασταίνει τους νεκρούς. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ α: 3-11 23 Σεπτεμβρίου 2018
Η ιστορία της Ρουθ ευλογία στα έθνη. ΡΟΥΘ α' 01 Ιουλίου 2018
Η αγκαλιά του Ουράνιου Πατέρα. Β΄ ΣΑΜΟΥΗΛ (ή ΒΑΣΙΛΕΙΩΝ Β΄) ιγ 17 Ιουνίου 2018
Η Ισονομία της Δικαιοσύνης του Θεού. ΑΡΙΘΜΟΙ κζ: 1-11 20 Μαϊος 2018
Ο Δημιουργός Θεός μας παρέχει τον Άρτο της Ζωής. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ στ: 22-51 06 Μαϊος 2018
Οι γυναίκες που υπηρετούσαν τον Κύριο ήταν οι πρώτοι μάρτυρες της ανάστασης. 08 Απριλίου 2018
Ευλογημένος ο βασιλιάς που έρχεται σταλμένος από τον Κύριο! ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ια: 1-11 01 Απριλίου 2018
Η δύναμη του Θεού φανερώνεται μέσα από την αδυναμία μας. 04 Μαρτίου 2018
Η κοινωνία μπορεί να αλλάξει από τους ασυμβίβαστα ελεύθερους και θαρραλέους πιστούς Χριστιανούς. ΙΕΡΕΜΙΑΣ θ' 11 Φεβρουαρίου 2018
Η αγάπη και η ανοχή του Κυρίαρχου Θεού. Β΄ Βασιλέων ή Βασιλειών Δ΄- ιδ:23-29 28 Ιανουαρίου 2018
Η αληθινή αγάπη βρίσκεται στο φως του Χριστού. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α: 1-14 14 Ιανουαρίου 2018
Η μαρτυρία της Εκκλησίας : η Αλήθεια του Θεού. ΗΣΑΪΑΣ μγ:14-21
ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ α:1-14
31 Δεκεμβρίου 2017
Το αγκάθινο στεφάνι, το δώρο της ανθρωπότητας στον Σωτήρα της. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ β: 1-20 24 Δεκεμβρίου 2017
Ο Θεός δεν ξέχασε τον λαό του. ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ α: 39-56 10 Δεκεμβρίου 2017
Ακολουθώντας με πιστότητα το θέλημα του Θεού. ΓΕΝΕΣΙΣ λγ:12-28 26 Νοεμβρίου 2017
Μοιραζόμενοι με τους συνανθρώπους μας τα δώρα και τις ευλογίες του Θεού. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ι:28-33
ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ιβ:4-12
12 Νοεμβρίου 2017
Δεν ντρέπομαι το ευαγγέλιο του Χριστού. (500 χρόνια Μεταρρύθμιση) ΠΡΟΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ α: 16-17 04 Νοεμβρίου 2017
Η Γνώση επαίρεται η αγάπη οικοδομεί. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ η:1-13 01 Οκτωβρίου 2017
Η φροντίδα του Πατέρα. ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΣΤ: 9-13 11 Ιουνίου 2017
Η ανοικτή αγκαλιά του λαού του Θεού. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β' στ: 1-10 28 Μαϊος 2017
Ο Χριστός το αληθινό κλήμα. Κατά Ιωάννη ιε: 1-10 07 Μαϊος 2017
Ο άδειος τάφος. ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ κ:1-10 15 Απριλίου 2017
Εκείνοι που αναζητούν τον Κύριο δεν θα στερηθούν κανένα αγαθό. Κατά Λουκά ιη: 9-14
Κατά Λουκά ιθ: 1-10
02 Απριλίου 2017
Ο Κύριος είναι ο Βράχος μου. Β' Κορινθίους ια: 16-33 05 Μαρτίου 2017