Τίτλος Γραφή Ημερομηνία
Καλύτερα να δίνει κανείς παρά να λαβαίνει. ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Β΄ θ: 1-15 10 Ιουνίου 2018
Η αληθινή αγάπη έχει πρότυπο την αγάπη του Χριστού. Κατά Ιωάννη ιγ: 1-17
Εφεσίους ε: 1-5
12 Μαρτίου 2017
Αργοπορημένη αγάπη Κατά Ιωάννη ιθ: 39
Α' Κορινθίους ιγ: 13
19 Φεβρουαρίου 2017
Μόνο η Αγία Γραφή. Β' Τιμοθέος γ: 16-17 15 Ιανουαρίου 2017
Το κόστος της ελευθερίας. Α' Πέτρου α: 13-21 01 Νοεμβρίου 2015
Οι ακρίδες στο χωράφι της ζωής! Ιωήλ β:18-25 04 Οκτωβρίου 2015
Είμαστε χρεοκοπημένοι χωρίς αγάπη. Κατά Ιωάννη ιγ: 31-35
Α΄ Ιωάννου δ: 7-12
27 Σεπτεμβρίου 2015